WETTELIJKE VERMELDINGEN 

 1. Eigenaar van de website
 2. Intellectuele eigendom
 1. Website gebruiksvoorwaarden
 1. Toekenningsvoorwaarden

 • Eigenaar van de website

  Bakdo BV
  Meer & Duin 1
  2163 HA Lisse
  KvK-nummer: 5755047
  Btw-nummer 852631285

  Ideas Comfort
  Postbus 15000
  2160 BS Lisse
  E-Mail : klantenservice@ideascomfort.nl
  Tel : 0900 0320*
  Fax : 0252 438 536

  Publicatiedirecteur
  Benoît TIBERGHIEN

   
 • Intellectuele eigendom

  Structuur, teksten, beeldmateriaal, klanken, knowhow, programma’s en software, database en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website zijn uitsluitend eigendom van Ideas Comfort en worden beschermd door de Nederlandse code op Intellectuele eigendom. Reproductie, volledige of gedeeltelijke weergave van de website en selecties uit de database zonder uitdrukkelijke toestemming van Ideas Comfort zijn verboden. Hetzelfde geldt voor de databases die toegankelijk zijn op de website www.ideascomfort.nl en tevens beschermd zijn. Inbreuken op deze principes zijn strafbaar volgens de bepalingen van de Nederlandse code op Intellectuele eigendom en het Wetboek van Strafrecht. Merken, handelsnamen en logo’s die op deze website voorkomen zijn gedeponeerd. Hun volledige of gedeeltelijke reproductie op basis van de website is verboden.

  De op de website www.ideascomfort.nl verzamelde gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Ideas Comfort door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen echter worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Ideas Comfort. De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorziet in een recht van toegang en verbetering van deze gegevens.

   
 • Website gebruiksvoorwaarden

  Voor alle hypertextlinken met deze website is vooraf schriftelijke toestemming van Ideas Comfort nodig. Ze mogen alleen worden gelegd naar vooraf bepaalde zones van de website www.ideascomfort.nl en onder voorbehoud van specifieke technische beperkingen. Aanvragen dienen gericht te worden naar Ideas Comfort.

  De informatie op deze website is indicatief en kan te allen tijde gewijzigd worden door Ideas Comfort dat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke foutieve informatie op de website.

   
 • Toekenningsvoorwaarden

  Toekenningvoorwaarden : Deze promotie wordt aangeboden door Ideas Comfort, POSTBUS 15000, 2160 BS LISSE EN LOOPT TOT 31-12-2014, in meerdere landen van Europa. Klanten die deze actie ontvangen en een bestelling van ten minste € 15 plaatsen, ontvangen, zolang de voorraad strekt, de 6-delige messenset + snijplank bij een bestelling. Mocht dit geschenk onverhoopt niet meer aanwezig zijn dan ontvangt u een alternatief geschenk met vergelijkbare of hogere waarde.
  Spelregels :Dit groot promotioneel kansspel wordt aangeboden door BAKDO BV, handelend onder de naam Ideas Comfort (hierna Ideas Comfort), MEER EN DUIN 1, NL-2163 HA LISSE met de bedoeling haar producten op een vrijblijvende manier meer onder de aandacht te brengen. Ontvangers van de diverse promotionele acties hebben een uniek deelnamenummer toegekend gekregen, dat meedoet in alle trekkingen in 2014. Deze tiende trekking is onderdeel van een grotere, algehele promotionele actie 2014 van Ideas Comfort die loopt van 1 november 2013 tot 31 december 2014 in meerdere landen van europa. door het doen van een bestelling op deze actie bent u kandidaat voor de beschikbare geldprijs van 1 x € 10.000, naar wens van de winnaar ineens of in 50 termijnen van € 200 uit te keren. de trekking van het winnende nummer heeft op 30 december 2013 plaatsgevonden door een onafhankelijk toezichthouder. verder zijn er voor de 15 snelste bestellers 15 Sony led televisies t.w.v. € 500 elk beschikbaar. De sluitingsdatum voor deelname aan de prijzenactie is 31 december 2014. De winnaars worden binnen 4 weken na afloop van de actie schriftelijk, dan wel telefonisch door Ideas Comfort op de hoogte gesteld. Uiterlijk 31 maart 2015 worden de winnende nummers bekendgemaakt en zullen de prijzen uitgekeerd zijn aan de rechtmatige winnaars. Alleen opgevraagde prijzen kunnen worden uitgekeerd. Aanspraken op gewonnen geldprijzen kunnen niet als vorderingen op Ideas Comfort worden aangewend. In geval van openstaande vorderingen behoudt Ideas Comfort zich het recht voor eventueel gewonnen geldprijzen na afloop van de actie te verrekenen met de nog openstaande bedragen. in geval van zet- of drukfouten, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. de foto en naam van de winnaar kunnen zonder overleg vooraf met betrokkene, gebruikt worden in toekomstige promotionele acties. door Ideas Comfort zal de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor uitkering worden ingehouden en afgedragen worden aan de belastingdienst. bij de diverse promotionele uitingen zal een exemplaar van deze spelregels meegezonden worden. Door deelname toont u zich akkoord met deze spelregels. Wanneer u nu geen bestelling plaatst doch wel wilt deelnemen aan de prijzenactie, dan kunt u tot uiterlijk 31 december 2014 uw verzoek tot uitbetaling met opgekleefde geldnummerzegel met aangekruiste betalingsvoorkeur en uw n.a.w. gegevens in een voldoende gefrankeerde envelop in te sturen. Indien een deelnemer jonger is dan 16 jaar is toestemming van een ouder nodig.

   
 • Kies uw land: