WETTELIJKE VERMELDINGEN 

 1. Eigenaar van de website
 2. Intellectuele eigendom
 1. Website gebruiksvoorwaarden
 1. Toekenningsvoorwaarden

 • Eigenaar van de website

  Bakdo BV
  Meer & Duin 1
  2163 HA Lisse
  KvK-nummer: 5755047
  Btw-nummer 852631285

  Ideas Comfort
  Postbus 15000
  2160 BS Lisse
  E-Mail : klantenservice@ideascomfort.nl
  Tel : 0900 0320*
  Fax : 0252 438 536

  Publicatiedirecteur
  Benoît TIBERGHIEN

   
 • Intellectuele eigendom

  Structuur, teksten, beeldmateriaal, klanken, knowhow, programma’s en software, database en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website zijn uitsluitend eigendom van Ideas Comfort en worden beschermd door de Nederlandse code op Intellectuele eigendom. Reproductie, volledige of gedeeltelijke weergave van de website en selecties uit de database zonder uitdrukkelijke toestemming van Ideas Comfort zijn verboden. Hetzelfde geldt voor de databases die toegankelijk zijn op de website www.ideascomfort.nl en tevens beschermd zijn. Inbreuken op deze principes zijn strafbaar volgens de bepalingen van de Nederlandse code op Intellectuele eigendom en het Wetboek van Strafrecht. Merken, handelsnamen en logo’s die op deze website voorkomen zijn gedeponeerd. Hun volledige of gedeeltelijke reproductie op basis van de website is verboden.

  De op de website www.ideascomfort.nl verzamelde gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Ideas Comfort door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen echter worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Ideas Comfort. De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorziet in een recht van toegang en verbetering van deze gegevens.

   
 • Website gebruiksvoorwaarden

  Voor alle hypertextlinken met deze website is vooraf schriftelijke toestemming van Ideas Comfort nodig. Ze mogen alleen worden gelegd naar vooraf bepaalde zones van de website www.ideascomfort.nl en onder voorbehoud van specifieke technische beperkingen. Aanvragen dienen gericht te worden naar Ideas Comfort.

  De informatie op deze website is indicatief en kan te allen tijde gewijzigd worden door Ideas Comfort dat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke foutieve informatie op de website.

   
 • Toekenningsvoorwaarden

  Toekenningsvoorwaarden: Klanten die deze actie ontvangen en een bestelling van ten minste € 15,00 plaatsen, ontvangen - zolang de voorraad strekt – 1 verrassingsgeschenk met tot 5 geschenken bij hun bestelling. Mocht dit geschenk onverhoopt niet meer aanwezig zijn dan ontvangt u een geschenk van vergelijkbare of hogere waarde. Verder ontvangt iedere klant bij een bestelling minimaal een cheque of voucher met een tuinwaarde van € 5 en een contante waarde van € 2. Spelregels: Dit groot promotioneel kansspel wordt aangeboden door IDEAS Comfort B.V., Postbus 15000 2160 BS Lisse, met de bedoeling haar producten op een vrijblijvende manier meer onder de aandacht te brengen. Ontvangers van de diverse promotionele acties hebben een uniek deelnamenummer toegekend gekregen dat mee heeft gedaan in de trekking vooraf van de beschikbare geldprijzen. Deze actie loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 in meerdere landen van Europa. Door het doen van een bestelling op deze actie bent u kandidaat voor één van de beschikbare geldprijzen, bestaande uit 1 x € 1.000, 1 x € 2.000, 1 x € 2.500, 1 x € 5.000 en 1 x € 10.000. De trekking van de winnende nummers heeft vooraf plaatsgevonden door een onafhankelijk toezichthouder. De sluitingsdatum voor deelname aan de prijzenactie is 30 december 2014. De winnaars worden binnen 4 weken na afloop van de actie schriftelijk, dan wel telefonisch door ons op de hoogte gesteld. Verder zijn er beschikbaar 10 LED-televisies t.w.v. € 1.500 voor de 10 snelste bestellers met een gouden TV kraskaart met een geldig TV code. Uiterlijk 31 maart 2015 worden de winnende nummers op internet bekend gemaakt en zullen de prijzen uitgekeerd zijn aan de rechtmatige winnaars. Alleen opgevraagde prijzen kunnen worden uitgekeerd. Aanspraken op gewonnen geldprijzen kunnen niet als vorderingen op IDEAS Comfort worden aangewend. In geval van openstaande vorderingen behoudt IDEAS Comfort zich het recht voor eventueel gewonnen geldprijzen na afloop van de actie te verrekenen met de nog openstaande bedragen. In geval van zet- of drukfouten, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. De foto en naam van de winnaar kunnen zonder overleg vooraf met betrokkene, gebruikt worden in toekomstige promotionele acties. Deze promotie is georganiseerd conform de gedragscode op promotionele kansspelen van 01-01-2014. Indien u een klacht heeft tegen deze promotie kunt u deze in eerste instantie schriftelijk indienen bij de klantenservice van IDEAS Comfort. IDEAS Comfort zal binnen 4 weken na ontvangst van een klacht deze schriftelijk beantwoorden. Mocht uw klacht hier niet worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. Door IDEAS Comfort zal de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor uitkering worden ingehouden en afgedragen worden aan de belastingdienst. Bij de diverse promotionele uitingen zal een exemplaar van deze spelregels meegezonden worden. Door deelname toont u zich akkoord met deze spelregels. Bij een bestelling doet u automatisch mee aan de prijzenactie. Wanneer u geen bestelling plaatst doch wel wilt deelnemen, dan kunt u tot uiterlijk 30 december 2014 uw Specimen Bankcheque met opgeplakte Comfort Bankcard met persoonlijk geluksnummer en uw n.a.w. gegevens in een voldoende gefrankeerde envelop (een postzegel ter waarde van 64 cent) insturen. Indien een deelnemer jonger is dan 16 jaar is toestemming van een ouder nodig.

   
 • Kies uw land: