WETTELIJKE VERMELDINGEN 

 1. Eigenaar van de website
 2. Intellectuele eigendom
 1. Website gebruiksvoorwaarden
 1. Toekenningsvoorwaarden

 • Eigenaar van de website

  Bakdo BV
  Meer & Duin 1
  2163 HA Lisse
  KvK-nummer: 5755047
  Btw-nummer 852631285

  Ideas Comfort
  Postbus 15000
  2160 BS Lisse
  E-Mail : klantenservice@ideascomfort.nl
  Tel : 0900 0320*
  Fax : 0252 438 536

  Publicatiedirecteur
  Benoît TIBERGHIEN

   
 • Intellectuele eigendom

  Structuur, teksten, beeldmateriaal, klanken, knowhow, programma’s en software, database en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website zijn uitsluitend eigendom van Ideas Comfort en worden beschermd door de Nederlandse code op Intellectuele eigendom. Reproductie, volledige of gedeeltelijke weergave van de website en selecties uit de database zonder uitdrukkelijke toestemming van Ideas Comfort zijn verboden. Hetzelfde geldt voor de databases die toegankelijk zijn op de website www.ideascomfort.nl en tevens beschermd zijn. Inbreuken op deze principes zijn strafbaar volgens de bepalingen van de Nederlandse code op Intellectuele eigendom en het Wetboek van Strafrecht. Merken, handelsnamen en logo’s die op deze website voorkomen zijn gedeponeerd. Hun volledige of gedeeltelijke reproductie op basis van de website is verboden.

  De op de website www.ideascomfort.nl verzamelde gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Ideas Comfort door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen echter worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Ideas Comfort. De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorziet in een recht van toegang en verbetering van deze gegevens.

   
 • Website gebruiksvoorwaarden

  Voor alle hypertextlinken met deze website is vooraf schriftelijke toestemming van Ideas Comfort nodig. Ze mogen alleen worden gelegd naar vooraf bepaalde zones van de website www.ideascomfort.nl en onder voorbehoud van specifieke technische beperkingen. Aanvragen dienen gericht te worden naar Ideas Comfort.

  De informatie op deze website is indicatief en kan te allen tijde gewijzigd worden door Ideas Comfort dat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke foutieve informatie op de website.

   
 • Toekenningsvoorwaarden

  REGLEMENT DEZE PROMOTIE WORDT AANGEBODEN DOOR IDEAS COMFORT, POSTBUS 15000, 2160 BS LISSE EN LOOPT TOT 31-12-2014, IN MEERDERE LANDEN VAN EUROPA. KLANTEN DIE DEZE ACTIE ONTVANGEN EN EEN BESTELLING VAN TEN MINSTE € 15 PLAATSEN, ONTVANGEN, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, EEN VAN DE VOLGENDE GESCHENKEN. TOEKENNING GESCHIEDT IN VOLGORDE VAN BINNENKOMST. DE SNELSTE BESTELLER ONTVANGT EEN SONY LED TELEVISIE T.W.V. € 299;DE OP ÉÉN NA DE SNELSTE BESTELLER ONTVANGT EEN SAMSUNG TABLET TER WAARDE VAN € 299; DE OP TWEE NA DE SNELSTE BESTELLER ONTVANGT DE JVC CAMCORDER T.W.V. € 139; DE OP DRIE NA DE SNELSTE BESTELLER ONTVANGT EEN HIFI INSTALLATIE VAN PIONEER T.W.V. € 99; DE OP VIER NA DE SNELSTE BESTELLER ONTVANGT EEN BLU RAY SPELER VAN LG T.W.V. € 79. ALLE OVERIGE INZENDERS ONTVANGEN DE MILWAY RADIO T.W.V. € 6 BIJ ZIJN OF HAAR BESTELLING. MOCHT DIT GESCHENK ONVERHOOPT NIET MEER AANWEZIG ZIJN DAN ONTVANGT U EEN ALTERNATIEF GESCHENK MET VERGELIJKBARE OF HOGERE WAARDE. OMDAT DEZE ACTIE OP VERSCHILLENDE MOMENTEN IN VERSCHILLENDE LANDEN LOOPT, KUNNENDE SNELSTE BESTELLERS PAS AAN HET EINDE VAN DE LOOPTIJD VAN DE ACTIE VASTGESTELD WORDEN. ALLE BESTELLERS ONTVANGEN DERHALVE DE MILWAY RADIO BIJ HUN BESTELLING. ONDER DE 100 SNELSTE INZENDERS WORDEN TEVENS 5GOUDSTAVEN MET EEN WAARDE VAN € 500 ELK VERLOOT. DEZE VERLOTING VINDT AAN HET EINDE VAN DE LOOPTIJD VAN DE ACTIE PLAATS, ZIJNDE NA 31 DECEMBER 2014. DE SLUITINGSDATUM VOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE IS 31 DECEMBER2014. DE WINNAARS WORDEN BINNEN 4 WEKEN NA AFLOOP VAN DE ACTIE SCHRIFTELIJK, DAN WEL TELEFONISCH DOOR IDEAS COMFORT OP DE HOOGTE GESTELD. UITERLIJK 31 MAART 2015 WORDEN DE WINNAARS BEKENDGEMAAKT ENZULLEN DE PRIJZEN UITGEKEERD ZIJN AAN DE RECHTMATIGE WINNAARS. ALLEEN OPGEVRAAGDE PRIJZEN KUNNEN WORDEN UITGEKEERD. AANSPRAKEN OP GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN NIET ALS VORDERINGEN OP IDEAS COMFORT WORDEN AANGEWEND. IN GEVAL VAN OPENSTAANDE VORDERINGEN BEHOUDT IDEAS COMFORT ZICH HET RECHT VOOR EVENTUEEL GEWONNEN PRIJZEN NA AFLOOP VAN DE ACTIE TE VERREKENEN MET DE NOG OPENSTAANDE BEDRAGEN. IN GEVAL VAN ZET- OF DRUKFOUTEN, KUNNEN DAAR GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND. DE FOTO EN NAAM VAN DE WINNAAR KUNNEN ZONDER OVERLEG VOORAF MET BETROKKENE, GEBRUIKT WORDEN IN TOEKOMSTIGE PROMOTIONELE ACTIES. DEZE PROMOTIE IS GEORGANISEERD CONFORM DE GEDRAGSCODE OP PROMOTIONELE KANSSPELEN VAN 01-01-2014. INDIEN U EEN KLACHT HEEFT TEGEN DEZE PROMOTIE KUNT U DEZE IN EERSTE INSTANTIE SCHRIFTELIJK INDIENEN BIJ DE KLANTENSERVICE VAN IDEAS COMFORT. IDEAS COMFORT ZAL BINNEN 4 WEKEN NA ONTVANGST VAN EEN KLACHT DEZE SCHRIFTELIJK BEANTWOORDEN. MOCHT UW KLACHT HIER NIET WORDEN OPGELOST, DAN KUNT U ZICH WENDEN TOT DE KANSSPELAUTORITEIT, POSTBUS 298, 2501 CG DEN HAAG. DOOR IDEAS COMFORT ZAL DE EVENTUEEL VERSCHULDIGDEKANSSPELBELASTING VOOR UITKERING WORDEN INGEHOUDEN EN AFGEDRAGEN WORDEN AAN DE BELASTINGDIENST. BIJ DE DIVERSE PROMOTIONELE UITINGEN ZAL EEN EXEMPLAAR VAN DEZE SPELREGELS MEEGEZONDEN WORDEN. DOOR DEELNAME TOONT U ZICH AKKOORD MET DEZE SPELREGELS. INDIEN EEN DEELNEMER JONGER IS DAN 16 JAAR IS TOESTEMMING VAN EEN OUDER NODIG.

   
 • Kies uw land: