WETTELIJKE VERMELDINGEN 

 1. Eigenaar van de website
 2. Intellectuele eigendom
 1. Website gebruiksvoorwaarden
 1. Toekenningsvoorwaarden

 • Eigenaar van de website

  Bakdo BV
  Meer & Duin 1
  2163 HA Lisse
  KvK-nummer: 5755047
  Btw-nummer 852631285

  Ideas Comfort
  Postbus 15000
  2160 BS Lisse
  E-Mail : klantenservice@ideascomfort.nl
  Tel : 0900 0320*
  Fax : 0252 438 536

  Publicatiedirecteur
  Benoît TIBERGHIEN

   
 • Intellectuele eigendom

  Structuur, teksten, beeldmateriaal, klanken, knowhow, programma’s en software, database en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website zijn uitsluitend eigendom van Ideas Comfort en worden beschermd door de Nederlandse code op Intellectuele eigendom. Reproductie, volledige of gedeeltelijke weergave van de website en selecties uit de database zonder uitdrukkelijke toestemming van Ideas Comfort zijn verboden. Hetzelfde geldt voor de databases die toegankelijk zijn op de website www.ideascomfort.nl en tevens beschermd zijn. Inbreuken op deze principes zijn strafbaar volgens de bepalingen van de Nederlandse code op Intellectuele eigendom en het Wetboek van Strafrecht. Merken, handelsnamen en logo’s die op deze website voorkomen zijn gedeponeerd. Hun volledige of gedeeltelijke reproductie op basis van de website is verboden.

  De op de website www.ideascomfort.nl verzamelde gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Ideas Comfort door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen echter worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Ideas Comfort. De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorziet in een recht van toegang en verbetering van deze gegevens.

   
 • Website gebruiksvoorwaarden

  Voor alle hypertextlinken met deze website is vooraf schriftelijke toestemming van Ideas Comfort nodig. Ze mogen alleen worden gelegd naar vooraf bepaalde zones van de website www.ideascomfort.nl en onder voorbehoud van specifieke technische beperkingen. Aanvragen dienen gericht te worden naar Ideas Comfort.

  De informatie op deze website is indicatief en kan te allen tijde gewijzigd worden door Ideas Comfort dat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke foutieve informatie op de website.

   
 • Toekenningsvoorwaarden

  Toekenningsvoorwaarden: deze promotie wordt aangeboden door Ideas Comfort, postbus 15000, 2160 BS lisse en loopt tot 30-06-2015 in meerdere landen van Europa. Klanten die deze actie ontvangen en een bestelling plaatsen, ontvangen zolang de voorraad strekt, de 2-delige pennenset plus een Touch Screen styluspen bij hun bestelling. Mochten deze geschenken onverhoopt niet meer aanwezig zijn dan behoudt Ideas Comfort zich het recht voor deze te vervangen voor een alternatief geschenk met vergelijkbare of hogere waarde.
  Spelregels van de actie “Touch Screen Als Cadeau”: deze promotionele actie wordt georganiseerd door Ideas Comfort, postbus 15000, 2160 BS Lisse en loopt tegelijkertijd in verschillende landen van Europa. Uit de klanten die voor 30-06-2015 hebben gereageerd op deze actie, wordt een winnaar geselecteerd die de IPAD Air Retina met een winkelwaarde van € 569 zal ontvangen. Aanspraken op gewonnen geldprijzen kunnen niet als vorderingen op Ideas Comfort worden aangewend. In geval van openstaande vorderingen behoudt Ideas Comfort zich het recht voor eventueel gewonnen geldprijzen na afloop van de actie te verrekenen met de nog openstaande bedragen. In geval van zet- of drukfouten, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. De foto en naam van de winnaar kunnen zonder overleg vooraf met betrokkene, gebruikt worden in toekomstige promotionele acties.

   
 • Kies uw land: